επιστημονικές εφαρμογές
About Us Η εταιρεία ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ Ο.Ε. δραστηριοποιείται σε έργα Πολιτικού Μηχανικού, καθώς επίσης σε Επιστημονικές Έρευνες, Μελέτες και Εφαρμογές.

τελευταία νέα

 • ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ "Νέου τύπου" μπαλαντέζα

  Η εταιρεία μας κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας νέου τύπου μπαλαντέζα, που βασίζεται στην πολύ μικρή αντίσταση απο αυτο-επαγωγή.

   

  διαβάστε το
  διαβάστε το»
 • ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Συμμετοχή της εταιρείας στην έκθεση "Συσκευασία 2014"

  Η εταιρεία μας συμμετείχε στην έκθεση "Συσκευασία 2014" που έγινε στο ΜΕΚ Παιανίας απο 7/11/2014 έως και 10/11/2014.Εκεί μας δόθηκε η ευκαιρία να γίνουν γνωστές όλες οι καινοτόμες εφαρμογές μας στους επισκέπτες του π...

  διαβάστε το
  διαβάστε το»
 • ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Πλήρως εξοπλισμένο φορτηγό για τις βαθμονομήσεις δεξαμενών

  Η εταιρεία μας απέκτησε πλήρως εξοπλισμένο φορτηγό, για τις βαθμονομήσεις δεξαμενών.Είναι εφοδιασμένο, με ότι πιό σύγχρονο μετρητικό όργανο είναι απαραίτητο για τη διαδικασία της βαθμονόμησης, σύμφωνα με τη μέθοδό μας.Επίσης έχει όλες τις απαιτούμ...

  διαβάστε το
  διαβάστε το»
 • ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Πιστοποίηση κατα ISO 9001:2008 απο τους Lloyds στη βαθμονόμηση δεξαμενών.

  Η εταιρεία μας είναι στην ευχάριστη θέση, να κάνει γνωστό, ότι πλέον έχει πιστοποίηση κατα το πρότυπο ISO 9001:2008, απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με το νόμο για τη βαθμονόμηση δεξαμενών (σύστημα εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών ...

  διαβάστε το
  διαβάστε το»
 • ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Πιστοποίηση σε Μέθοδο Βαθμονόμησης Δεξαμενών

  Πρόσφατα, η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.), με αποκλειστικά δική της μέθοδο στη βαθμονόμηση δεξαμενών (μέγιστη αβεβαιότητα < 0.5% που θέτει το πρότυπο 17025), για πα...

  διαβάστε το
  διαβάστε το»

Συσκευή Μέτρησης Όγκου Mavocs

 

λειτουργία

Η αρχή λειτουργίας της Mavocs βασίζεται στους νόμους των αερίων καθώς και σε άλλους επιμέρους νόμους της φυσικής. Για το λόγο αυτό η συσκευήείναι εξοπλισμένη με διακριβωμένα-πιστοποιημένα αισθητήρια πίεσης και θερμοκρασίας, χρονόμετρα, ηλεκτρονικά κυκλώματα, επεξεργαστή, οθόνη και λοιπά ηλεκρομηχανολογικά εξαρτήματα. Όλα τα ανωτέρω μέρη της συσκευής λαμβάνουν πληροφορίες που μεταδίδουν στον επεξεργαστή, ο οποίος μέσω κατάλληλου λογισμικού υπολογίζει τον εκάστοτε όγκο που προβάλλεται στην οθόνη ενδείξεων. Η συσκευή δύναται να υπολογίζει όγκους σωμάτων αλλά και όγκους χώρων.

μέτρηση όγκου σωμάτων

Στην περίπτωση που ογκομετρούμε σώματα τότε η συσκευή διαθέτει δικό της θάλαμο και τα σώματα εισάγονται μέσα στο θάλαμο αυτό, ο οποίος κλείνει με πόρτα (το μέγεθος του θαλάμου είναι ανάλογο του μεγέθους των προς μέτρηση σωμάτων).Η όλη διαδικασία γίνεται χωρίς την παραμικρή διαβροχή των σωμάτων και χωρίς καμία ακτινοβολία που πιθανώς θα έβλαπτε το προς ογκομέτρηση υλικό. Με το πάτημα του διακόπτη start της συσκευής ξεκινά η ογκομέτρηση, η οποία ολοκληρώνεται σε ελάχιστο χρόνο και τελικά ο ζητούμενος όγκος προβάλλεται στην οθόνη ενδείξεων.

μέτρηση όγκου χώρων

Στην περίπτωση που ογκομετρoύμε χώρους (π.χ. όγκος δωματίου, όγκος δεξαμενών, κ.λπ.), η συσκευή συνδέεται με τον υπό ογκομέτρηση χώρο, (π.χ. ενός δωματίου), και η υπόλοιπη διαδικασία είναι κοινή. Δηλαδή με το πάτημα του διακόπτη start της συσκευής ξεκινά η ογκομέτρηση, η οποία ολοκληρώνεται σε ελάχιστο χρόνο και τελικά ο ζητούμενος όγκος προβάλλεται στην οθόνη ενδείξεων.

Άλμπουμ: Φωτογραφίες Mavocs


έγγραφα

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Έντυπο Διεθνούς Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας Πιστοποιητικό Μετρολογικής Επίδοσης (σε μορφή PDF)

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Έντυπο Διεθνούς Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Πιστοποιητικό Μετρολογικής Επίδοσης

υπηρεσίες μέτρησης

Υπηρεσίες Η εταιρεία διαθέτει προς πώληση ογκομετρικές συσκευές προσαρμοζόμενες στις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Επίσης, μπορεί να σας παρέχει υπηρεσίες ογκομέτρησης τόσο στην έδρα της, όσο και στο χώρο σας.
Συντήρηση και Επισκευή Η εταιρεία αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή των συσκευών με εξειδικευμένο προσωπικό και εγγύηση καλής λειτουργίας.

παραδείγματα εφαρμογών

Οι χρήσεις είναι κυριολεκτικά απεριόριστες! Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρουμε τις εξής εφαρμογές: Ποιοτικός έλεγχος, γεωπονία,μεταλλοβιομηχανία, φαρμακευτική, ναυτιλία, ιατρική, μεταφορές, μηχανολογία, έρευνα, εκπαίδευση κ.λπ.:

 • Τμήματα ποιοτικού ελέγχου εταιρειών - εταιρείες τροφίμων
 • Γεωπονικά εργαστήρια-αγροτικοί συνεταιρισμοί
 • Φαρμακευτικές εταιρίες - εταιρίες χημικών προϊόντων
 • Ναυπηγεία - ναυτιλιακές εταιρείες - ναυτιλιακές μεταφορές
 • Ιατρικά - κτηνιατρικά - μικροβιολογικά εργαστήρια
 • Δημόσιοι οργανισμοί-επιμελητήρια (ΤΕΕ-ΕΒΕΑ κ.λ.π)
 • Βιομηχανία - αυτοκινητοβιομηχανία
 • Μεταλλουργικές - κατασκευαστικές εταιρείες - τσιμεντοβιομηχανία
 • Νοσοκομεία
 • Κέντρα αισθητικής (ογκομέτρηση ανθρώπινου σώματος)
 • Αεροπορικές - μεταφορικές εταιρείες
 • Γεωτεχνικά εργαστήρια - εταιρείες έρευνας πετρελαίου
 • Κοσμηματοπωλεία - πολύτιμοι λίθοι - ορυχεία
 • Πανεπιστήμια - ΤΕΙ - Επαγγελματικές σχολές
 • Μετρολογικά εργαστήρια
 • Εργαστήρια αντοχής υλικών
 • Μηχανολογικές μελέτες ψύξης - θέρμανσης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής επικοινωνήστε μαζί μας.

διαβάσατε την εισαγωγή;

info»