επιστημονικές εφαρμογές
Μavocs

Διεθνής πατέντα μέτρησης όγκου πληροφορίες»

Βαθμονόμηση δεξαμενών

Νέα μέθοδος Βαθμονόμησης Δεξαμενών πληροφορίες»

Τεχνικά Έργα

';Εργα Πολιτικού Μηχανικού πληροφορίες»

Σταθερή παροχή-δοσομετρητής

Δοσομετρητής
πληροφορίες»

Ηλ/κές-ηλ/νικές εφαρμογές

Ηλεκτρολογικές-ηλεκτρονικές εφαρμογές.

X
About Us Η εταιρεία ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ Ο.Ε. δραστηριοποιείται σε έργα Πολιτικού Μηχανικού, καθώς επίσης σε Επιστημονικές Έρευνες, Μελέτες και Εφαρμογές.

τελευταία νέα

 • ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ "Νέου τύπου" μπαλαντέζα

  Η εταιρεία μας κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας νέου τύπου μπαλαντέζα, που βασίζεται στην πολύ μικρή αντίσταση απο αυτο-επαγωγή.

   

  διαβάστε το
  διαβάστε το»
 • ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Συμμετοχή της εταιρείας στην έκθεση "Συσκευασία 2014"

  Η εταιρεία μας συμμετείχε στην έκθεση "Συσκευασία 2014" που έγινε στο ΜΕΚ Παιανίας απο 7/11/2014 έως και 10/11/2014.Εκεί μας δόθηκε η ευκαιρία να γίνουν γνωστές όλες οι καινοτόμες εφαρμογές μας στους επισκέπτες του π...

  διαβάστε το
  διαβάστε το»
 • ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Πλήρως εξοπλισμένο φορτηγό για τις βαθμονομήσεις δεξαμενών

  Η εταιρεία μας απέκτησε πλήρως εξοπλισμένο φορτηγό, για τις βαθμονομήσεις δεξαμενών.Είναι εφοδιασμένο, με ότι πιό σύγχρονο μετρητικό όργανο είναι απαραίτητο για τη διαδικασία της βαθμονόμησης, σύμφωνα με τη μέθοδό μας.Επίσης έχει όλες τις απαιτούμ...

  διαβάστε το
  διαβάστε το»
 • ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Πιστοποίηση κατα ISO 9001:2008 απο τους Lloyds στη βαθμονόμηση δεξαμενών.

  Η εταιρεία μας είναι στην ευχάριστη θέση, να κάνει γνωστό, ότι πλέον έχει πιστοποίηση κατα το πρότυπο ISO 9001:2008, απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με το νόμο για τη βαθμονόμηση δεξαμενών (σύστημα εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών ...

  διαβάστε το
  διαβάστε το»
 • ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Πιστοποίηση σε Μέθοδο Βαθμονόμησης Δεξαμενών

  Πρόσφατα, η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.), με αποκλειστικά δική της μέθοδο στη βαθμονόμηση δεξαμενών (μέγιστη αβεβαιότητα < 0.5% που θέτει το πρότυπο 17025), για πα...

  διαβάστε το
  διαβάστε το»

kallitsis.systems

Συσκευή Μέτρησης Όγκου Mavocs

Η συσκευή μέτρησης όγκου είναι διεθνώς πατενταρισμένη και πιστοποιημένη από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας για την ακρίβεια των μετρήσεών της (σφάλμα μέτρησης 0.15%). Με τη χρήση της ογκομετρικής συσκευής Mavocs, μπορεί κανείς να υπολογίσει με ακρίβεια τον όγκο οποιουδήποτε σώματος, κανονικού ή ακανόνιστου σχήματος και χωρίς εμβάπτιση – διαβροχή και ακτινοβολία του σώματος όπως γινόταν μέχρι και σήμερα, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι σε πορώδη σώματα μετριέται ΜΟΝΟ ο πραγματικός στερεός όγκος, χωρίς τα κενά του υλικού (πόρους).

Συνδυαζόμενη η ογκομέτρηση με ζύγιση ακριβείας, προκύπτει η πραγματική πυκνότητα του υλικού (μη έχοντας προσμετρηθεί τα κενά-πόροι). Η ακριβής μέτρηση της πυκνότητας που προκύπτει μας δίνει τη δυνατότητα να εξάγουμε πολύτιμα συμπεράσματα για τη σύσταση, την "καθαρότητα" του υλικού και πολλές άλλες εφαρμογές.Επίσης είναι δυνατό να ογκομετρηθούν χώροι, τόσο στεγανοί όσο και λιγότερο στεγανοί (π.χ. δωμάτια κτιρίων, ώστε να υπολογισθούν με ακρίβεια οι ανάγκες ψύξης-θέρμανσής τους).

μάθετε περισσότερα εδώ »

Νέα μέθοδος στη Βαθμονόμηση Δεξαμενών

Βαθμονόμηση δεξαμενής είναι η διαδικασία με την οποία είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή την αντιστοιχία στάθμης-περιεχόμενου όγκου. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να βαθμονομήσουμε δεξαμενές οποιουδήποτε σχήματος και μεγέθους. Η μέθοδός μας διακρίνεται από πολύ υψηλή ακρίβεια κάνοντας χρήση και της web εφαρμογής του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, για τη δημιουργία του ζητούμενου ογκομετρικού πίνακα.Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατα ISO 9001:2008 απο τους Lloyds,που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμονόμηση δεξαμενών πρατηρίων υγρών καυσίμων

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μεθόδου μας είναι η ταχύτητα της διαδικασίας βαθμονόμησης, που έχει σαν αποτέλεσμα η υπό βαθμονόμηση δεξαμενή να τίθεται εκτός λειτουργίας για ελάχιστο χρόνο. Αυτό με τη σειρά του, συνεπάγεται άμεσο οικονομικό όφελος από το κόστος της διαδικασίας και έμμεσο από την ταχύτερη επαναλειτουργία της δεξαμενής.

Για το σκοπό αυτό, εταιρεία απέκτησε πρόσφατα φοτηγό, πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα σύγρχονα μέσα, έτσι ώστε να παρέχεται η βέλτιστη βαθμονόμηση, με ασφάλεια για το προσωπικό και τις βαθμονομούμενες εγκαταστάσεις.

μάθετε περισσότερα εδώ »

Συσκευή σταθερής παροχής-δοσομετρητής

Η εταιρεία μας κατασκευάζει συσκευές σταθερής παροχής και δοσομετρητές, με δική της πατενταρισμένη μέθοδο, με πολύ μεγάλη ακρίβεια (99,76%), που βρίσκουν πεδίο εφαρμογής σε: εργαστήρια, σε μονάδες μεταποίησης τροφίμων-χημικών, φαρμάκων, και πολλά άλλα.

μάθετε περισσότερα εδώ »

Νέου τύπου μπαλαντέζα (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας)

Η εταιρεία μας έλαβε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, για "νέο" τύπο μπαλαντέζας. Η καινοτομία βασίζεται στο ότι η μπαλαντέζα παρουσιάζει πολύ χαμηλά αυτο-επαγωγικά φορτία, γεγονός που επιτρέπει το ξεδίπλωμά της σε μήκος όσο ακριβώς χρειάζεται και μεγαλύτερη απόδοση ενέργειας.

μάθετε περισσότερα εδώ »

info»