επιστημονικές εφαρμογές
About Us Η εταιρεία ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ Ο.Ε. δραστηριοποιείται σε έργα Πολιτικού Μηχανικού, καθώς επίσης σε Επιστημονικές Έρευνες, Μελέτες και Εφαρμογές.

τελευταία νέα

 • ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ "Νέου τύπου" μπαλαντέζα

  Η εταιρεία μας κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας νέου τύπου μπαλαντέζα, που βασίζεται στην πολύ μικρή αντίσταση απο αυτο-επαγωγή.

   

  διαβάστε το
  διαβάστε το»
 • ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Συμμετοχή της εταιρείας στην έκθεση "Συσκευασία 2014"

  Η εταιρεία μας συμμετείχε στην έκθεση "Συσκευασία 2014" που έγινε στο ΜΕΚ Παιανίας απο 7/11/2014 έως και 10/11/2014.Εκεί μας δόθηκε η ευκαιρία να γίνουν γνωστές όλες οι καινοτόμες εφαρμογές μας στους επισκέπτες του π...

  διαβάστε το
  διαβάστε το»
 • ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Πλήρως εξοπλισμένο φορτηγό για τις βαθμονομήσεις δεξαμενών

  Η εταιρεία μας απέκτησε πλήρως εξοπλισμένο φορτηγό, για τις βαθμονομήσεις δεξαμενών.Είναι εφοδιασμένο, με ότι πιό σύγχρονο μετρητικό όργανο είναι απαραίτητο για τη διαδικασία της βαθμονόμησης, σύμφωνα με τη μέθοδό μας.Επίσης έχει όλες τις απαιτούμ...

  διαβάστε το
  διαβάστε το»
 • ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Πιστοποίηση κατα ISO 9001:2008 απο τους Lloyds στη βαθμονόμηση δεξαμενών.

  Η εταιρεία μας είναι στην ευχάριστη θέση, να κάνει γνωστό, ότι πλέον έχει πιστοποίηση κατα το πρότυπο ISO 9001:2008, απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με το νόμο για τη βαθμονόμηση δεξαμενών (σύστημα εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών ...

  διαβάστε το
  διαβάστε το»
 • ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Πιστοποίηση σε Μέθοδο Βαθμονόμησης Δεξαμενών

  Πρόσφατα, η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.), με αποκλειστικά δική της μέθοδο στη βαθμονόμηση δεξαμενών (μέγιστη αβεβαιότητα < 0.5% που θέτει το πρότυπο 17025), για πα...

  διαβάστε το
  διαβάστε το»

Βαθμονόμηση Δεξαμενών

Η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε πρόσφατα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.), με αποκλειστικά δική της μέθοδο στη βαθμονόμηση δεξαμενών, πληρώντας τις προϋποθέσεις του προτύπου 17025 για αβεβαιότητα βαθμονόμησης μικρότερη του 0.5%.Η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 απο τους Lloyds.

Πρόσφατα η εταιρεία μας απέκτησε και εξόπλισε με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, φορτηγό για τις βαθμονομήσεις δεξαμενών.

Βαθμονόμηση δεξαμενής είναι η διαδικασία με την οποία είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή την αντιστοιχία στάθμης-περιεχόμενου όγκου. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να βαθμονομήσουμε δεξαμενές οποιουδήποτε σχήματος και μεγέθους. Η μέθοδός μας διακρίνεται από πολύ υψηλή ακρίβεια κάνοντας χρήση και της web εφαρμογής του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, για τη δημιουργία του ζητούμενου ογκομετρικού πίνακα.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μεθόδου μας είναι η ταχύτητα της διαδικασίας βαθμονόμησης, που έχει σαν αποτέλεσμα η υπό βαθμονόμηση δεξαμενή να τίθεται εκτός λειτουργίας για ελάχιστο χρόνο. Αυτό με τη σειρά του, συνεπάγεται άμεσο οικονομικό όφελος από το κόστος της διαδικασίας και έμμεσο από την ταχύτερη επαναλειτουργία της δεξαμενής.

εφαρμογές

Μερικές εφαρμογές βαθμονόμησης δεξαμενών είναι στα πρατήρια υγρών καυσίμων (μέρος του συστήματος εισροών-εκροών), LPG(υγραέριο), δεξαμενές καυσίμων και λιπαντικών πλοίων, πετρελαίου θέρμανσης κατοικιών-πολυκατοικιών.

Η βαθμονόμηση μπορεί να εφαρμοστεί και σε σιλό (π.χ. σιτάρι, τσιμέντο, αδρανή και άλλα).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βαθμονόμηση δεξαμενών επικοινωνήστε μαζί μας.

Άλμπουμ: Βαθμονόμηση Δεξαμενών


έγγραφα

ΕΙΜ - Διμερής Εργαστηριακή Δοκιμή (σε μορφή PDF) Πιστοποίηση BS EN ISO 9001:2008 (σε μορφή PDF)
ΕΙΜ - Διμερής Εργαστηριακή Δοκιμή Πιστοποίηση BS EN ISO 9001:2008
info»